JÁN FIGEĽ - PRVÝ SLOVENSKÝ EUROKOMISÁR

JÁN FIGEĽ- PRVÝ SLOVENSKÝ EUROKOMISÁR

O MNE

Som Ján Figeľ (nar. 1960), pôvodom z Čaklova v okrese Vranov nad Topľou, vďačný manžel a otec štyroch úžasných detí. Vyštudoval som inžinierstvo v odbore elektrických pohonov a výkonovej elektroniky na Technickej univerzite v Košiciach, neskôr som sa zameral štúdium medzinárodných vzťahov vo Washingtone a európskej ekonomickej integrácie v Antverpách. V mojej profesionálnej činnosti som od r. 1983 pracoval ako konštruktér a vývojár v ZPA Prešov. Od  r. 1992 som sa venoval zahraničnej a európskej politike ako poslanec NR SR, a od r. 1998 ako štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR a hlavný vyjednávač pre vstup do EÚ. Rokovania o vstupe trvali do decembra 2002.

Prístupová zmluva bola po podpise schválená vo vláde, v celoštátnom referende a v parlamente a následne ratifikovaná prezidentom SR. V úlohe štátneho tajomníka som v r. 1999–2002 viedol aj prípravu na členstvo SR v NATO.
Po vstupe do Európskej únie som od 1. mája 2004 slúžil ako prvý slovenský eurokomisár, zodpovedný za podnikanie a informačnú spoločnosť, a neskôr za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež.

Inicioval som excelentný program medzinárodnej univerzitnej spolupráce Erasmus Mundus (2004) a založil Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT, 2008), ktorý je dnes najväčším inovačným ekosystémom v Európe s vyše 2400 partnermi, ktorými sú univerzity, výskumné centrá a podniky.

Ako vicepremiér a minister dopravy v rokoch 2010-12 som zahájil výstavbu 56 kilometrov nových diaľnic a 72 km som odovzdal do užívania.

Ako predseda KDH a podpredseda NR SR som inicioval vloženie definície, ochrany a podpory manželstva ako zväzku medzi mužom a ženou do Ústavy Slovenskej republiky.
Po vstupe do Európskej únie som od 1. mája 2004 slúžil ako prvý slovenský eurokomisár, zodpovedný za podnikanie a informačnú spoločnosť, a neskôr za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež.

Inicioval som excelentný program medzinárodnej univerzitnej spolupráce Erasmus Mundus (2004) a založil Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT, 2008), ktorý je dnes najväčším inovačným ekosystémom v Európe s vyše 2400 partnermi, ktorými sú univerzity, výskumné centrá a podniky.

Ako vicepremiér a minister dopravy v rokoch 2010-12 som zahájil výstavbu 56 kilometrov nových diaľnic a 72 km som odovzdal do užívania.

Ako predseda KDH a podpredseda NR SR som inicioval vloženie definície, ochrany a podpory manželstva ako zväzku medzi mužom a ženou do Ústavy Slovenskej republiky.
Počas utečeneckej krízy na Blízkom východe a prenasledovania náboženských a etnických menšín v Iraku a Sýrii radikálmi a teroristami z tzv. Islamského štátu (ISIS) som bol vymenovaný za prvého Osobitného vyslanca pre slobodu náboženstva alebo viery mimo EÚ (2016-19).

Podieľal som sa na záchrane životov a slobody celkovo 21 odsúdených alebo prenasledovaných osôb v Pakistane, Sudáne, Iráne a na Kube.

Bývam v Bratislave a pracujem v oblasti inovácií, priemyselných projektov a regionálneho rozvoja.

Chránim život a dôstojnosť každého človeka od jeho počatia

Usilujem o upevňovanie slobody, demokratických princípov a o ochranu základných ľudských práv ako spoločných hodnôt Európskej únie. Cieľom politiky doma aj v Európe má byť rešpektovanie dôstojnosti každej osoby, účinná spravodlivosť a spoločné dobro.

Som presvedčený, že budúcnosť Európy závisí od jej vernosti koreňom a hodnotám, na ktorých vyrástla jej jednota, praktická solidarita a spolupráca. Pokojný rozvoj a stabilita nášho kontinentu súvisia s ďalším pokračovaním rozširovania Európskej únie na Balkán a na východ kontinentu.

Podporujem manželstvo ako zväzok medzi mužom a ženou

Budem presadzovať, aby sa podpora ľudskej dôstojnosti a náboženskej slobody stala pevnou súčasťou agendy Únie. Chránim život a dôstojnosť každej osoby, manželstvo ako zväzok medzi mužom a ženou, slobodu a bezpečnosť pre všetkých.Podporujem pro-rodinné opatrenia, ktoré pomáhajú rodinám s deťmi, ale aj chorým a seniorom. Zasadím sa za viac príležitostí pre mladých, aby nachádzali doma svoje uplatnenie a perspektívu.

Podporujem manželstvo ako zväzok medzi mužom a ženou

Budem presadzovať, aby sa podpora ľudskej dôstojnosti a náboženskej slobody stala pevnou súčasťou agendy Únie. Chránim život a dôstojnosť každej osoby, manželstvo ako zväzok medzi mužom a ženou, slobodu a bezpečnosť pre všetkých.Podporujem pro-rodinné opatrenia, ktoré pomáhajú rodinám s deťmi, ale aj chorým a seniorom. Zasadím sa za viac príležitostí pre mladých, aby nachádzali doma svoje uplatnenie a perspektívu.

Presadzujem suverénne Slovensko v stabilnej a bezpečnej Európe

Chcem silné Slovensko v zjednotenej Európe, ktoré si zachová národnú suverenitu v rozhodujúcich záležitostiach. Európska únia má na báze zmlúv a princípov subsidiarity a primeranosti efektívne rozvíjať oprávnené záujmy členských štátov a ich občanov.

EÚ nemôže byť len produktom a konzumentom mieru, ale aj tvorcom a garantom mieru na kontinente. Tvorivé a konštruktívne úsilie môže zastaviť vojnu na Ukrajine a pomôcť pri jej obnove.

Usilujem o účinnú spravodlivosť a všestranný rozvoj Slovenska v EÚ

Slovensko musí zodpovednejšie využívať eurofondy pre dynamický rozvoj regiónov, vzdelávania, vedy, kultúry, zdravotníctva, ekonomiky, poľnohospodárstva a modernej infraštruktúry.

Našu konkurencieschopnosť a životnú úroveň zvýšia inovácie a nové technológie, nie nové ideológie.

Usilujem o účinnú spravodlivosť a všestranný rozvoj Slovenska v EÚ

Slovensko musí zodpovednejšie využívať eurofondy pre dynamický rozvoj regiónov, vzdelávania, vedy, kultúry, zdravotníctva, ekonomiky, poľnohospodárstva a modernej infraštruktúry.

Našu konkurencieschopnosť a životnú úroveň zvýšia inovácie a nové technológie, nie nové ideológie.

AKTUALITY

"Je manželstvo muža a ženy, základ rodiny alebo prežitok?"
Čítaj viac
Srdečne Vás pozývam, vstup je voľný, stačí registrácia.
Čítaj viac
Všetky aktuality

MOJA ANGAŽOVANOSŤ PRE SR a EÚ

1992 - 1998
Člen Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, Zahraničného výboru, Výboru pre európsku integráciu
1998 - 2002
Štátny tajomník MZV, Hlavný vyjednávač pre vstup SR do EÚ
2002 - 2003
Predstaviteľ vlády a NR SR v Konvente o budúcnosti Európy
2003 - 2004
Vedúci Stálej delegácie pozorovateľov NR SR v EP
2004
Člen Európskej komisie spoluzodpovedný za oblasť podnikania a informačnej spoločnosti
2004 - 2006
Člen Európskej komisie zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť
2007 - 2009
Člen Európskej komisie zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež
2016 - 2019
Osobitný vyslanec pre slobodu náboženstva alebo viery mimo EÚ
Od 2021
Člen Riadiacej rady Európskeho inovačného a technologického inštitútu

JÁN FIGEĽ V MÉDIÁCH

Ján Figeľ spomína na začiatky vstupu Slovenska do EÚ: Boli to najťažšie roky v mojom...
Celý článok

Slovenský integračný príbeh zostáva pre mnohých inšpirujúcim
Celý článok

Slovenský integračný príbeh je podľa Figeľa dodnes inšpirujúci aj pre mnohých v zahraničí
Celý článok
Čaputová odovzdala ďakovné medaily osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o vstup do EÚ a NATO
Celý článok
Je to iná Únia, ako do ktorej sme vstupovali. Je potrebné nájsť zhodu v základných...
Celý článok
Ján Figeľ: Cieľom politiky má byť spoločné dobro (Relácia Téma na iStream.sk / Spark TV)
Celý článok
Ján Figeľ – Načo nám je NATO?
Celý článok
10 rokov ochrany manželstva muža a ženy v ústave: Čo prekážalo Američanom? A...
Celý článok

J. Figeľ: Európska integrácia nemá alternatívu
Celý článok
Figeľ: Zrušiť právo veta v citlivých otázkach by neprospelo EÚ ani SR
Celý článok
Korene konfliktu musia byť odstránené
Celý článok
Viac článkov

FOTOGALÉRIA

SILNÉ SLOVENSKO V BEZPEČNEJ EURÓPE

MÁTE OTÁZKY?
KONTAKTUJTE MA

    JÁN FIGEĽ